Historie a vznik

Skupina LPB Group vznikla v roce 2007 se záměrem zvyšovat povědomí o zdravých finančních návycích, které jsou pro každého člověka jedním ze základních klíčů spokojeného života.

Naším cílem je naučit lidi osvojit si zdravé finanční návyky tak, aby jim pomáhaly zajistit v životě jistotu a klid.