Náš tým

Ing. Václav Hlubuček, MBA

Kde jste studoval?

Po maturitě na gymnáziu v Liberci jsem studoval na Tiffin University of Ohio obor Business Administration. Po ukončení bakalářské studia jsem vystudoval double degree program, který se skládal z inženýrského studia v anglickém oboru Business Management and Corporate Finance na Vysoké škole finanční a správní a MBA studia na City University of Seattle se zaměřením na Global Management.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

Již během středoškolských let jsem se aktivně zajímal o literaturu se zaměřením na podnikání a finance. Postupem času jsem si uvědomil, že osvojení si určitých finančních návyků významně ovlivňuje život každého člověka. Jistou shodou okolností se ke mně dostala příležitost podnikat ve finanční sféře, kterou jsem využil. Vnímal jsem jako velmi zajímavé využít vysokoškolské roky k získání cenných pracovních zkušeností a rozvinout podnikání v dané oblasti.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

V počátku pro mě bylo velmi důležité, že jsem měl od ranného studijního věku možnost vydělávat zajímavé finanční prostředky, které mi pomohly kompletně financovat studium na soukromých zahraničních univerzitách. Díky tomu, že mě učila řada vysokoškolských pedagogů z USA, Kanady a Velké Británie, jsem měl možnost si uvědomit prestiž a společenské uznání práce ve finanční sféře v západních zemích a její potenciál budoucího rozvoje u nás.

Dlouhodobě si cením, že podnikáme s manželkou společně, díky čemuž můžeme sdílet společné pracovní ambice. V současné době to vidím o to důležitější, když máme rodinu a díky společnému podnikání máme možnost být oba v pracovním procesu a zároveň mít čas na děti. Velmi si cením kvality práce, kterou jsme v rámci naší finanční skupiny dokázali vytvořit a je dnes naší velkou předností.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Při práci s klienty pro mě bylo vždy zásadní naslouchat individuálním potřebám každého klienta. Vždy jsem si zakládal na tom, abych klientovi pomohl s řešením jakýchkoliv otázek, které se týkají finanční sféry. Věřím, že individuální přístup a upřímný zájem o každého klienta je základem pro dlouhodobý vztah a oboustrannou důvěru. Jsem velmi rád, že i dnes po mnoha letech s řadou klientů udržujeme pracovní i přátelské vztahy. Výsledky mé práce v předchozích letech se mi dodnes připomínají v tom, že se na mě klienti často obracejí, doporučují mi nové klienty z řad svých známých a jsou rádi, když se lidé v jejich okolí mohou stát našimi spokojenými klienty.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Je pro mě velmi důležité, aby každý kolega našel v naší finanční skupině maximální podporu. Proto jsme dlouhé roky pracovali na vytvoření pracovního zázemí a vzdělávacího systému, který všem zajistí rovné podnikatelské podmínky a možnost dlouhodobého osobního rozvoje po všech stránkách. Vždy se snažím s kolegy na individuálních i hromadných setkáních hovořit a předávat jim mnoho svých zkušeností, které jsem za roky podnikání získal. Mám poté velkou radost, když vidím, jak jednotliví kolegové v průběhu času profesně i osobnostně rostou a stávají se z nich inspirativní osobnosti, které mají velmi slibně rozjetou kariérní cestu.

Jak trávíte svůj volný čas?

S manželkou máme tři malé děti a mám velkou radost z toho, že díky našemu podnikání můžeme trávit prakticky veškerý čas jako rodina pohromadě. Máme rádi cestování a s dětmi jsme doposud navštívili mnoho krásných míst. Bylo pro mě vždy důležité mít děti ve chvíli, kdy na ně budeme mít čas a budeme se jim moci věnovat. Velmi si vážím toho, že se nám toto podařilo a je krásné vidět, jak děti mají možnost vyrůstat v klidném a příjemném rodinném prostředí. Těšíme se na mnoho společných zážitků, které máme před sebou.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Na začátku vysoké školy jsem si definoval vizi, kterou chci v průběhu svých dvacátých let naplnit. Vždy pro mě bylo velkou motivací využít tyto roky k aktivní a usilovné práci, která povede k zajímavým podnikatelským výsledkům. Uvědomoval jsem si, že až pro mě nastane nová životní etapa a budeme mít rodinu, tak budu chtít žít život v klidu, bez stresu a podle svých představ. Dnes si nesmírně cením, že se mi tato vize splnila a díky vytvořenému materiálnímu zázemí a časové svobodě můžeme s manželkou a našimi dětmi žít tak, jak jsme si vždy přáli. Z pracovního hlediska před sebou máme spoustu zajímavých výzev a velmi se těším na jejich průběžné naplňování v následujících letech.

Kde se vidíte za 5 let?

Za 5 let se těším, že budeme kontinuálně rozvíjet naši finanční skupinu, která bude ještě mnohem větší než dnes a zároveň rozšířená po celé republice. Přeji si, abychom měli kolem sebe mnoho spokojených a úspěšných kolegů, se kterými bude radost podnikat. Zároveň budeme společně usilovně pracovat na dalším dlouhodobém rozvoji a podporovat všechny kolegy k naplnění jejich cílů a pracovních ambicí.

Od počátku našeho podnikání máme navázanou spolupráci s mezinárodním holdingem, který působí prakticky po celé Evropě. Díky tomu máme vynikající zázemí a příležitost rozvíjet náš podnikatelský model v podobě mezinárodní expanze. V dlouhodobém horizontu je naším cílem podílet se na rozvoji nových mezinárodních trhů a rozšiřovat naše podnikání ve finanční sféře v dalších evropských zemích.

Ing. Zuzana Hlubučková

Kde jste studovala?

Studovala jsem gymnázium v Liberci, po kterém jsem pokračovala v bakalářském studiu na Masarykově universitě v Brně v oboru Sociologie a personalistika. V rámci tohoto studia jsem absolvovala roční studijní stáž na Salford University of Manchester ve Velké Británii. V návaznosti na zahraniční studijní zkušenosti jsem se rozhodla navázat na inženýrské studium v anglickém programu Business management and Corporate Finance na Vysoké škole finanční a správní.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostala?

Během prvního roku studia na vysoké škole jsem si chtěla najít pracovní stáž se zaměřením na personalistiku. Tato příležitost mi přišla nejzajímavější s ohledem na fakt, že se jednalo o plnohodnotnou praxi, kde jsem měla možnost se rozvíjet jak ve svém studijním programu tak zároveň v oboru financí, ekonomie a psychologie.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

V počátcích jsem si nejvíce cenila vlastního seberozvoje. Ať už to byly nabité znalosti, prezentační dovednosti či zkušenosti vést obchodní jednání. Dále to byla řada zajímavých klientů, se kterými jsem měla možnost navázat spolupráci a velmi si vážím toho, že s mnohými spolupracuji dodnes. V pozdější fázi jsem si velmi cenila možnosti cestování a účasti na mnoha incentivních akcích jako například lyžování v Alpách nebo zahraniční dovolené v Itálii, Španělsku a dalších zajímavých destinacích. Jsem člověk, který rád objevuje nové věci a proto mě vždy těšilo se nominovat k účasti na různé wellness pobyty, prvotřídní gastronomické zážitky a společenské události. V současné době si nejvíce cením skvělého kolektivu, který se u nás během mnoha let vybudoval. Jsou to lidé, se kterými ráda trávím jak pracovní, tak i volný čas. V neposlední řadě je to samozřejmě možnost kombinovat práci s péčí o tři malé děti. Jsem velmi ráda, že mám možnost i na rodičovské dovolené rozvíjet vlastní podnikání a odpočinout si od každodenního zápřahu s dětmi na pracovních schůzkách.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Vždy jsem se u svých klientů zaměřovala na to, abych jim v počátku spolupráce pomohla nastavit jejich finanční portfolio tak, aby co nejvíce odpovídalo jejich potřebám a zároveň jim zajistilo zajištění všech potřeb. Je pro mě důležité, aby klient rozuměl svému finančnímu plánu a tomu, proč ho tak nastavujeme. Srozumitelnost, jednoduchost a kvalitní péče jsou hesla, kterých se u svých klientů držím. Se svými klienty si zároveň buduji dlouhodobé vztahy a za těch mnoha let spolupráce jsem i já mnohdy využila jejich služeb či odborných znalostí.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Na naší práci mě zejména baví rozvoj spolupracovníků. Tím, že jsme v pravidelném a intenzivním kontaktu, je o to lépe vidět, jaký kus práce společně děláme a kam se kolegové za dobu spolupráce posouvají. Mým oborem na vysoké škole byla personalistika a už během studií mě bavilo rozvíjet vlastní potenciál a posouvat své schopnosti a dovednosti dopředu. Myslím, že nemálo lidí v mém věku a s rodinou prochází fází vyhoření a hledání se. Já jsem nesmírně ráda, že díky vzdělávacímu systému a kariérnímu plánu mám neustále možnost se svým týmem pracovat na nových věcech a cítit tak potřebu se posouvat dopředu.

Jak trávíte svůj volný čas?

V současné době většinu svého volného času trávím s rodinou. Milujeme cestování a mnoho času také trávíme v přírodě. S manželem nás baví lyžování, jak sjezdové, tak běžkařské a v létě turistika. Je skvělé, že děti se už pomalu dostávají do věku, kdy se s nimi i tyto aktivity dají dělat. Od malého věku je vedeme k aktivnímu životu a jsme rádi, že díky podnikání máme na ně spoustu času. S nejstarší dcerou jsme již ve 3 měsících letěli na zahraniční dovolenou a i nyní se 3 dětmi se snažíme náš čas uzpůsobit tak, abychom mohli trávit co nejvíce času v pro nás zajímavých destinacích. V tomto nám ohromně pomohlo zavedení online meetingů, takže jsme dnes schopni pracovat téměř odkudkoliv.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Musím přiznat, že již v mladém věku to byla vize velké spokojené rodiny. S manželem jsme tento rok spolu již 17 let a nesmírně si vážím na našem manželství právě toho, že jsme vždy měli a máme v našich nejvyšších hodnotách zabezpečení rodiny. Zároveň mě neskutečně baví posouvat vlastní hranice svých dovedností a práce sama na sobě. Chci být i pro své děti dobrým příkladem toho, jak se dá propojit péče o rodinu a vlastní kariéra. Naše děti od malého věku znají rodinný model, kde do práce chodí oba rodiče a zároveň oba rodiče se starají o chod domácnosti. Věřím tomu, že i díky tomuto modelu můžeme celá rodina žít v klidném zázemí a v harmonii, jelikož se máme každý možnost seberealizovat na obou stranách.

Kde se vidíte za 5 let?

Za 5 let by se mi nesmírně líbilo být obklopena skvělými lidmi v týmu, kteří budou s námi sdílet společnou vizi toho, že zdravé finanční návyky jsou klíčem ke spokojenému a klidnému životu. Vnímám naši práci jako společensky velmi přínosnou službu, která může řadě lidí otevřít dveře k jinému životnímu stylu. Zároveň věřím tomu, že naše rodina si bude vážit věcí, které s manželem od mládí budujeme a budeme spolu trávit nejen mnoho společného času, ale také budeme rozvíjet potenciál celé rodiny.

Bc. Jaroslav Machej

Kde jste studoval?

Po maturitě na gymnáziu v Neratovicích jsem se rozhodl studovat na Vysoké škole ekonomické na fakultě mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. Studium jsem po složení bakalářských státnic ukončil a nyní po delší odmlce si dodělávám inženýrský titul na Vysoké škole finanční a správní v oboru Ekonomika a management.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

K naší branži jsem se dostal vlastně náhodou prostřednictvím dotazníku na finanční gramotnost. Tehdy jsem měl za sebou první ročník na bakaláři a líbila se mi možnost pracovat při studiu a získat tak praxi jako protiváhu k teorii, co jsme se učili ve škole.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Při studiu to byla jednoznačně praxe spojená s nadstandartním výdělkem. Praxe mi pomohla při studiu psát nejrůznější seminární práce a nakonec i bakalářku. Při státnicích jsem opět čerpal z nabytých zkušeností. Tím, že jsem se od začátku svého působení zajímal o investování, tak mi výdělek pomohl realizovat mé první investice.

Nyní s odstupem času vnímám, že mi tato činnost umožnila mít opravdu široký rozhled na finančním trhu a orientovat se mezi největšími finančními institucemi. Z osobní stránky si cením vztahů, které jsem za ty roky navázal s klienty a kolegy.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Práci s klienty stavím na důvěře, dlouhodobosti a individuálním přístupu. Jako v každém vztahu tak je dobře odvedená práce naší největší vizitkou.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Pro své lidi chci být především mentorem, předávat jim zkušenosti a vytvářet prostředí, kde se mohou plně rozvíjet.

Jak trávíte svůj volný čas?

Ve volném čase se rád vzdělávám a snažím se získávat co nejširší rozhled. Baví mě četba, cestování za historií a fitness.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Myslím, že to, že můžu dělat práci, která mě baví a ve které se můžu i seberealizovat. Zároveň mít kolem sebe lidi, kteří mi dávají zpětnou vazbu a díky kterým se můžu dál v práci zdokonalovat.

Kde se vidíte za 5 let?

Za pět let chci být v pozici, kdy mám v ČR firmu s šikovnými lidmi a otevírat další mimo ČR a skloubit tak cestování a podnikání. I tak se ale chci nadále věnovat svým dlouhodobým klientům.

RNDr. Jan Štrof

Kde jste studoval?

V posledním ročníku čtyřletého studia na gymnáziu v Liberci jsem se rozhodl pokračovat na mezioborové studium na Přírodovědeckou fakultu na Masarykově Univerzitě v Brně se zaměřením matematika a chemie, které mě dovedlo k sepsání a obhájení rigorózní práce. Během tohoto studia jsem prohloubil své znalosti ještě z ekonomie studiem oboru Financí na Ekonomicko – správní fakultě také na MU.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

Už během střední školy jsem často dostával otázku, čím se chci živit a co budu po škole dělat. Vynikal jsme v exaktních vědách jako byla matematika, chemie a fyzika. Proto jsem si zvolil studium propojení těchto oborů i na VŠ. Nicméně svoji kariéru jsem si představoval více v pozici manažera řídící tým odborníků než jako vědce v laboratoři. Proto jsem i nerad na danou otázku odpovídal.  

Během VŠ jsem potřeboval pravidelný přivýdělek tak jsem byl na práci při škole zvyklý. Dvoje letní prázdniny jsem strávil výukou tenisu na táboře v USA. Za mě to byla super zkušenost s dobrým výdělkem a zážitkem, avšak další léto jsem už chtěl dělat práci, která bude taky zajímavě ohodnocená, ale zároveň mi dá do života praktické zkušenosti s jednáním s lidmi.  

Vaška jsem znal ze střední školy a když jsem se dozvěděl, že do týmu přijímá nové lidi, řekl jsem si o spolupráci sám. Byly to opravdu takové pionýrské začátky, kdy jsme v Brně neměli vytvořené žádné zázemí, vše se odehrávalo v pražské kanceláři či nově vzniklé kanceláři v Liberci. Už tehdy jsme dobře využili videohovorů a možnosti práce na „homeoffice“.     

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Během studia na VŠ jsem si velmi cenil svobody rozvrhnout si pracovní úkoly dle svých časových možností. Toto si jednoznačně cením i dnes, kdy si mohu naplánovat pracovní týden s ohledem na potřeby rodiny a nemusím se ptát nadřízeného na den volna. 

Dnes mám možnost porovnat jaké znalosti si člověk odnáší z VŠ a jaká je realita na finančním trhu. Určitě pro mě bylo studium financí na VŠ o to jednoduší, když člověk znal problematiku z praxe. Navíc nabité zkušenosti a znalosti jsem nejednou uplatnil v soukromém životě při řízení vlastních osobních financí 

Dále oceňuji osobnostní rozvoj, který jde ruku v ruce s kariérními postupy u nás ve firmě. Z manažerských dovedností mě napadají různé koučovací metody a z obchodních dovedností důkladné naslouchání potřeb klienta a následné prezentování projektů šitých na míru.  

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Vzájemná důvěra a dlouhodobá spolupráce. Osobní finance jsou o zdravých finančních návycích a tyto návyky nevytvoříme za jedno setkání u kávy, ale až při dlouholeté spolupráci. Kdy si klient postupně zvyká na správné využívání vhodných produktů a na to, že se velmi vyplatí odkládat si ze současného příjmu procento stranou a tvořit dostatečné rezervy.   

Na klientské práci se mi líbí, jak s klienty člověk postupně roste, stárne, a klientovo portfolio s tím. Často lidé potřebují řešit zcela jiné věci v 25 letech a něco jiného ve svých 35-ti. Na tyto změny v potřebách a v přáních je nutné včas reagovat při servisní práci a zároveň si člověk uvědomí, jak moc bylo důležité rozhodnutí tvořit správné návyky již s prvním příjmem.    

Vždy si cením, když mi klient na konci obchodního jednání poděkuje. Vím, že jsem odvedl poctivou a kvalitní práci.  

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Při vedení spolupracovníků si dávám záležet, aby měli důkladné znalosti z finančního trhu a mohli klienty kvalitně obsloužit. Samozřejmě nemohou znát vše. I já se stále dozvídám nové věci a dostávám otázky, které mi za ty roky žádný klient nepoložil. Jinak řečeno – znalost pojistných podmínek nazpaměť není náplní naší práce, ale umět se rychle zorientovat a najít řešení a navíc dané řešení klientovi srozumitelně vysvětlit.  

Zároveň je pro mě důležité, aby se lidé v týmu cítili příjemně a chtěli společně trávit čas. Prostě podnikali s radostí. Proto vnímám, že je velmi důležité, aby se svojí klientskou prací nejen „uživili“, ale dosahovali pro ně nadstandardních výdělků, které je motivují k další činnosti.  

Jako zásadní cítím potřebu v týmu neustále vytvářet správnou a dobrou atmosféru. Chci, aby lidé rádi chodili do kanceláře a s nadšením jezdili na různé pracovně teambuildingové akce, a ne proto, že musí, ale protože chtějí být součástí tak dobrého kolektivu. Být prostě hrdí na to, co děláme a nebát se pomoci člověku v nouzi.    

Jak trávíte svůj volný čas?

Dnes primárně s rodinou. Jeden z důvodu, proč podnikám je, že chci mít možnost trávit čas se svými nejbližsími a nebýt otec od rodiny, kterého vidí jen o víkendu.  

Při práci s lidmi je specifické, že bývá emočně a psychicky náročná, proto si občas dopřávám koníčky, kde naopak můžu vypnout hlavu a nic neřešit. Pro mě to je sport – v současné chvíli jízda na kole, ale mám za sebou i pár úspěšně dokončených maratonů a ultramaratonů.   

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Vždy pro mě bylo a je důležité dělat věci naplno a mít tak radost z dokončené práce. S tím souvisí neustále na sobě pracovat a stále zlepšovat pracovní postupy a dělat věci lepšími, než byly posledně. Je to nekonečný závod, to si uvědomuji, ale mě to baví.   
V práci vnímám důležitost vlastní seberealizace a naplnění ve 4 oblastí: dělat to co mě baví, co svět potřebuje, co mě uživí a v čem jsem dobrý.   

Proto mě naplňuje pomáhat klientům a lidem z týmu dosahovat jejich cílů, ať už finančních nebo kariérních.   

Kde se vidíte za 5 let?

5 let se zdá jako dlouhá doba, ale uteče to jako voda. Ze stávajících zkušeností si dokážu představit, že se klientský kmen zvětší o stovky klientů, a s tím se pojí i následná servisní práce. Věřím, že se mi bude nadále dařit u klientů dostát svým závazkům a poskytovat servisní péči tak, jak do teď nebo ještě ve vyšší kvalitě.  

Samozřejmě z manažerské pozice plánuji svoje aktivity nadále zaměřovat na rozvoj týmu a podporu spolupracovníků v plnění jejích snů a vizí. Pěvně věřím, že za 5 let budu na ředitelské pozici obklopen týmem lidí, kteří dělají svoji práci poctivě a hrdě poskytují nadstandardní finanční poradenství.  

Ing. Michal Hlubuček

Kde jste studoval?

Studoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Liberci, během které jsem měl možnost odjet na studijní pobyty do Kanady a USA. Tam mě zaujala možnost práce v marketingu a financích. Následně jsem se tedy rozhodl pro bakalářské studium v anglickém programu na Vysoké škole finanční a správní v oboru Marketing Communication. Po absolvování bakalářského studia jsem pokračoval v anglickém programu Business Management and Corporate Finance na Vysoké škole finanční a správní.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

Během studia na střední škole jsem přemýšlel o různých možnostech podnikání. Po mých zahraničních zkušenostech z USA a Kanady mě oslovila příležitost působení v rámci marketingu a následně financí, kde se mi líbila úroveň a prestiž finančních služeb v rámci vyspělých západních zemích. Prostřednictvím mého bratra, který již ve financích působil jsem této příležitosti využil hned po mém návratu ze zahraničí a absolvování maturity.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Vzhledem k předchozím zahraničním zkušenostem jsem si uvědomoval důležitost praxe a nastartování pracovní kariéry již během studia na vysoké škole. Tato pracovní příležitost mi dala možnost zafinancovat studium na soukromé univerzitě. Univerzita mi umožnila studovat obory, které mě opravdu naplňovaly a dávaly možnosti studia v anglickém jazyce. Díky čemuž jsem měl možnost získat i spoustu zajímavých kontaktů od svých zahraničních spolužáků.

Tato pracovní příležitost mě naučila řadu cenných dovedností a zkušeností, které se nedají získat pouhým studiem na vysoké škole. Cením si možnosti pracovat v oboru, který má velký potenciál rozvoje. Důležitá je pro mě práce s klienty, kteří dokáží ocenit přínos naší služby. Cením si i možnosti práce ve skvělém kolektivu lidí, kteří v naší firmě dlouhodobě působí. V tomto oboru velice oceňuji časovou flexibilitu, kterou jsem oceňoval jak při studiu na vysoké škole, tak nyní a také možnost dobře skloubit pracovní život s rodinným životem.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

V rámci obchodních jednání s klienty je pro mě vždy klíčový čistě individuální přístup ke každému klientovi. Důležitý je pro mě osobní přístup, transparentnost a vzájemná důvěra. Vždy si zakládám na tom, aby klient porozuměl své aktuální finanční situaci, plánu a realizaci svého budoucího portfolia. Odměnou jsou vždy hmatatelné výsledky a maximální přínos a pomoc klientům.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Vždy se mi líbila možnost získávat zkušenosti od lidí z praxe. Nyní se snažím předávat svoje osobní zkušenosti z praxe všem svým spolupracovníkům. Zároveň podporuji každého spolupracovníka jak v osobnostním rozvoji, tak získávání nových dovedností a zkušeností.

Zakládám si vždy na osobním, profesionálním ale také přátelském přístupu. Baví mě pomáhat spolupracovníkům překonávat případné životní překážky a vidět, jak jejich osobnostní, tak karierní růst.

Jak trávíte svůj volný čas?

V současné době trávím hodně času s rodinou, přičemž si vážím toho, že spoustu pracovních aktivit zvládáme s rodinou společně, což nám tato práce skvěle umožňuje. Mým velkým koníčkem je zdravý životní styl a sport. Svůj volný čas proto rád věnuji fitness, kde rád posouvám vlastní hranice a překonávám překážky.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Mým motorem bylo získat určitý náskok nad svými vrstevníky a nastartování kariéry již při studiu. Zároveň jsem vždy viděl důležitost mít v budoucnu spokojenou a zajištěnou rodinu, na kterou budu mít dostatek času. Časová a finanční svoboda pro mě byla vždy motivací. Zároveň mě pohání možnost posouvat naše služby na stále lepší a profesionálnější úroveň. Rád na sobě pracuji, mám zde skvělou příležitost neustále posouvat sebe a své hranice na vyšší a vyšší level.

Kde se vidíte za 5 let?

Rád bych byl obklopen jak stávajícími, tak i novými spolupracovníky ve skvělém kolektivu lidí, s nimiž budeme mít společnou cestu v tom, že budeme rozvíjet naši skupinu dále v rámci České republiky. Díky celkové digitalizaci naší práce věřím, že budeme mít možnost připravovat se i na případnou zahraniční expanzi. Těším se, že budu moct nadále předávat nově nabyté zkušenosti dalším spolupracovníkům. Díky časové flexibilitě budu mít možnost hojně věnovat svůj čas rodině a užívat si společně strávených chvil.  

Ing. Eva Hokrová MSc.

Kde jste studovala?

Po gymnáziu jsem vystudovala bakalářský obor mezinárodní obchod na ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, poté jsem odjela na roční studentský program navazujícího magisterského studia v Anglii, takzvaný double degree, obor Business Economics. Své studium na vysoké škole jsem zakončila inženýrským studiem opět na TUL, kde byl mou novou specializací obor zaměřený na finance. Díky práci v LPB Group jsem mohla v rámci studia skvěle propojit teoretickou stránka probíraného učiva s praxí na finančním trhu.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostala?

Naprostou náhodou, vzpomněla si na mě moje kamarádka a doporučila mou osobu mé tehdejší vedoucí, jako člověka, který je otevřený příležitostem. Za to, že doporučila zrovna mne, jsem kamarádce neskutečně vděčná, jelikož jsem díky ní již během školy našla práci, která mě baví a naplňuje a chci ji dělat celý život. Takové štěstí drtivá většina absolventů nemá.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Tato práce mi toho dává strašně moc. V první řadě obrovský význam a smysl v pomoci lidem a celkově společnosti v životně důležité oblasti (finanční gramotnost), která se prolíná do všech dalších oblastí v životě (např. vztahy, mentální zdraví apod) a tím lidem velmi pozitivně ovlivňuje a zlepšuje život. Obrovsky si cením možnosti pracovat kdykoliv a odkudkoliv, tudíž si práci můžu s sebou vzít na hory, na pláž, pracovat ve hluchých chvílích v letadle či v autě mezi přejezdy na rodinné akce. Mimo jiné jsem si díky tomu mohla práci přizpůsobit svému akčnímu životnímu stylu a mám absolutní volnost v tom, jak si každý den zařídím.

Jako jeden z nejdůležitějších faktorů, proč mi tato „práce“ dává obrovský smysl dlouhodobě je spravedlivý (bezprotekční) kariérní plán, kdy se posun v kariéře odvíjí pouze od mých schopností a výsledků. S ním spojené bezměrné možnosti finanční a časové, díky kterým má člověk možnost žít život, který si vysnil a díky stále menší časové zátěži se postupem kariérním plánem více a více věnovat rodině a koníčkům. Tento kariérní systém si velmi cením z pohledu individuálního leadershipu, díky čemuž mám možnost se učit od těch nejlepších (nejen po pracovní stránce), kteří se mi individuálně věnují a rozvíjejí mé schopnosti i mindset a mám bezměrné možnosti seberealizace i rozvoje. Všechny tyto faktory člověk ve většině firem bohužel nenajde a o to více si je cením právě u nás.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Možnost poradit v zájmu klienta, nikoliv v zájmu společnosti, to že mohu opravdu poradit nezávisle, asi jako v jediné firmě na trhu. Je pro mě důležité a smysluplné moci pomoct lidem zlepšit jejich finanční portfolio, nastavit ho tak, aby z něho benefitoval především klient a aby veškeré nastavené instrumenty do sebe v průběhu času zapadaly, finanční plán dával smysl dlouhodobě a bral ohled na veškeré souvislosti a okolnosti klientova života. Jako vysokoškolsky vzdělaného člověka je pro mě velmi stěžejní špičková kvalita práce, kdy s kolegy jdeme opravdu po detailech, které častokrát rozhodují a tom, zda klient bude ze svého portfolia benefitovat či nikoliv. Stojím si za tím, že kde jiný konzultant zhodnotí, že více udělat nemůže, mou rolí je najít způsob jak to udělat lze a zařídit i nemožné.:)

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Především se při leadershipu zaměřuji na objevení a rozvíjení potenciálu svého spolupracovníka, díky čemuž člověk odhalí své silné stránky, vykoukne z ulity komfortu a nastartuje raketový růst jak v rámci softskills, tak ve své kariéře.:) Mou neméně důležitou rolí je rozvoj mindsetu a bezměrném rozšíření reality, co všechno může jedinec dokázat, že může žít dle svých představ, plnit si své sny, ve velkém na sobě pracovat a život si užít v plné jeho kráse, nikoliv ho jen „přežít“ jako to má velká část lidí v ekonomice. Ukazuji mu cestu, kdy pracovitostí a úsilím je možné dokázat mnohé a žít dle svých představ, jak zvládat překážky, jak se zvednout a jít dál.

Mé vedení zdaleka přesahuje pracovní půdu, učím své lidi vidět souvislosti a pracovat i na svém mentálním zdraví pomocí růstového mindsetu, který je člověku schopný pomoci i v partnerském, rodinném a celkově osobním životě. Ukazuji lidem, že vše se dá vyřešit, nic není taková pohroma a že se neustále mohou zlepšovat, dosahovat svých cílů. Otevírám člověku oči vstříc příležitostem a ukazuji mu cestu, díky které si mohou plnit své cíle a tužby, a tím obrovsky zvýšit kvalitu svého života po všech stránkách.

Jak trávíte svůj volný čas?

Svůj volný čas ve velkém věnuji svému rozvoji po mentální i fyzické stránce. Velmi mě naplňuje stále objevovat a dozvídat se o nových oblastech, které nám současná doba přináší. V osobním životě je pro mě neskutečně důležité setkávání s rodinou a přáteli, které mě vždy zaplavuje endorfiny. Miluji cestování a obrovsky si užívám hledání příležitostí, kam bychom s manželem a rodinou či kamarády mohli vyrazit, kde co lákavého zažít, co delikatesního ochutnat.:) Jsou pro mě důležité zážitky a snažím se žít naplno, vyhledávat zajímavé lidi a užívat si s nimi nejen volný čas.:)

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Možnost patřit k malé skupině lidí, která dokázala velké věci a žije život dle svých pravidel a představ. Miluji výzvy, a díky své ambicióznosti je ráda překonávám a to samé učím své lidi. Vždy jsem se řadila mezi ty hráče, kteří chtějí vybočovat z davu, nechávají se inspirovat těmi nejlepšími a dělají vše pro to, aby se mohli řadit mezi ně.:)

Hnacím motorem je pro mě to, že mám jako jedna z mála tu příležitost, žít život jaký jsem si vysnila, kde záleží jen na mně, jak ho uchopím a jak vysoké limity si nastavím. To, že mám vše ve svých rukou, jsem strůjce svého štěstí a mám možnost ovlivňovat svou kariéru bez zásahu někoho nade mnou. Díky této cestě mám neustále chuť se zlepšovat a pracovat na sobě, abych překonala cokoliv, co přijde, kdy způsob se vždy najde.:)

Kde se vidíte za 5 let?

Hmm, to je hezká představa.:) Ve 32 letech se vidím na místě úspěšné podnikatelky, která má kolem sebe desítky zajímavých, na sobě pracujících lidí, kteří mají stejnou vizi pomáhat lidem a zlepšovat svět, dělat mezinárodní byznys a život si pořádně užít. Mimo to se vidím v roli spokojené a usměvavé maminky, která má pro svou rodinu velké plány, užívá si mateřskou s dětmi na úplně jiném levelu, cestuje a podniká s nimi cokoliv, co ji v danou dobu nadchne bez omezení. Vidím se jako ženu, která díky své tvrdé práci má možnost své rodině dopřát vysokou kvalitu služeb a produktů a po finanční stránce se nestrachuje o svou finanční stabilitu a nezávislost.

V neposlední řadě se vidím v roli dobře vypadající manželky, na kterou je manžel hrdý, věřím ve šťastně fungující vztah, kdy na sobě oba pracují a z lásky pro toho druhého dělají kompromisy a tvoří silný a nezlomný pár, který zvládne cokoliv, a lidé tuto dvojici mají rádi.:)

Bc. Klára Dušková

Kde jste studovala?

Středoškolská studia jsem absolvovala na Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a obchodní akademii v Jablonci nad Nisou. Poté jsem navázala na Technické univerzitě v Liberci oborem Mezinárodní obchod v rámci Ekonomické fakulty. Zde jsem úspěšně dokončila bakalářské studium.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostala?

V rámci doporučení od kamaráda jsem se zúčastnila pohovoru, kde mě zaujala příležitost se rozvíjet v odborné praxi a rozvíjet své dovednosti. Byla jsem v 1.ročníku na VŠ a bylo pro mě zajímavé získávat již od počátku studia cenné zkušenosti do života a zároveň mít při studiu zajímavý finanční přivýdělek.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Tato práce mi dala mnohé. Jednak cenné zkušenosti a dovednosti z oblasti softskills jako je komunikace, schopnost prezentovat a další. Zároveň hodnotné poznatky z praxe v oblasti managementu, které mi otevřely nové obzory. Nejvíce si cením zázemí a podpory v rámci vedení.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Stěžejní je pro mě lidský přístup a budování dlouhodobých vztahů. Vím, že jedna věc je mít kvalitně zajištěné finance. Věc druhá je finanční situace lidí samotná. Ne vždy to vzájemně koresponduje, a proto je důležité ukázat lidem cestu, jak je možné toho dosáhnout.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

V rámci vedení týmu se zaměřuji na rychlé uvedení člověka do praxe, tak aby nasbíral co nejvíce zkušeností a brzy viděl výsledky naší spolupráce. V rámci svého týmu ráda organizuji týmová setkání, kde se mají lidé možnost od sebe vzájemně inspirovat.

Jak trávíte svůj volný čas?

Svůj volný čas trávím se svou dcerou, aktivně na výletech i jen tak odpočinkově.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Pro mě je to možnost časové svobody a zajištění rodiny. Chci mít prostor aktivně se věnovat dětem v momentě, kdy dorazí ze školy domů a neřešit, kdy na ně budu mít čas. Zároveň jim i sobě chci dopřát příjemné zázemí a možnost cestovat.

Kde se vidíte za 5 let?

Tou dobou chci mít exponenciálně rozrůstající se firmu s lidmi, kteří budou parťáky nejen v byznyse ale i v životě. Chci mít zdravou a spokojenou rodinu, pro kterou budu inspirací.

Bc. Markéta Haluzová

Kde jste studovala?

Za studii jsem se přestěhovala z Prahy do Liberce, kde jsem vystudovala na Technické univerzitě obor Výrobu oděvů a management obchodu s oděvy.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostala?

V druhém ročníku mě oslovil kamarád z kolejí s tím, že by mi rád představil zajímavou pracovní stáž. Vzhledem k tomu, že jsem v oboru studia neviděla svou budoucnost, bez váhání jsem šla do toho. Jak už to tak bývá, našla jsem své místo.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

V první řadě mi dala jasný směr, kterým chci jít. Díky skvělému vedení jsem zjistila, jaké jsou možnosti podnikání, co člověk může dokázat a jak může žít. To vše se propojilo se službou, která má obrovský smysl, přínos pro společnost a která mění životy našich klientů, nás i našich blízkých.

Moc si cením individuálního přístupu, ať už ze strany vedoucích, tak směrem ke klientům, se kterými si budujeme vztahy založené na důvěře a vzájemných sympatiích.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

U klientů je pro mě důležité navázat osobní vztah. Vždy se nejdříve snažím porozumět klientově aktuální situaci, kterou díky dobře nastavenému finančnímu plánu máme možnost zlepšit a plnit tak jeho cíle a zajistit lepší budoucnost. Zároveň se snažím klienty vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti a jsem jim vždy při ruce.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

V mém týmu je pro mě důležité propojení individuálního vedení s dlouhodobou vizí našeho podnikání. Je důležité, aby spolupracovník pochopil v čem naše služba spočívá a zároveň se neustále vzdělával a rostl, měl velké cíle a sdílel naši vizi.

Jak trávíte svůj volný čas?

Když mám volno, nejraději jsem se svou rodinou a přáteli. Miluji vaření a pečení, organizování oslav, srazů, zájezdů a společných akcí. Když jsem doma trávím čas s partnerem a naším pejskem. Čas trávíme na zahradě, nebo na procházce. Ráda také poslouchám podcasty. Na youtube a sociálních sítích sleduji lidi, kteří mě něco naučí a jsou mi inspirací.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Na každodenní bázi jsou to příběhy klientů, ať už to, čím si prošli, nebo co jsme spolu dokázali vyřešit. To dokáže nakopnout k práci. Z dlouhodobého hlediska jsou to moje vlastní cíle. Ať už karierní, nebo v osobním životě.

Kde se vidíte za 5 let?

Určitě budu mít svou vlastní rodinu, děti, možná další zvíře, skvělé klienty, se kterými budu pravidelně v kontaktu a skvělý, neustále se rozvíjející tým spolupracovníků. Chci být pro své okolí inspirací a oporou.

Bc. Vojtěch Hekera

Kde jste studoval?

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor finance a právo.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

Během prvního semestru na škole jsem se potkal se svým současným vedoucím, který mi tuto příležitost nabídl.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Příležitost pracovat v oboru který jsem vystudoval, a přitom aktivně pomáhat lidem. Získal jsem také časovou svobodu a flexibilitu, které vím, že bych v jiném zaměstnání nenašel.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Jednoznačně kvalita mojí práce. Mým cílem je, aby se po navázání spolupráce se mnou klientovi zlepšila finanční situace. Zároveň mi záleží na tom, aby se klient stal finančně gramotnější a měl jistotu, že je v dobrých rukou.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Každému spolupracovníkovi se věnuji individuálně a vždy se zaměřuji na jejich růst nejen v profesní rovině, ale i té osobnostní.

Jak trávíte svůj volný čas?

Vedle čtení si rád zajdu s přáteli zahrát volejbal, na túru s batohem po horách, nebo sjíždět řeku.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Obrovským motorem je pro mě rodina. Tato práce mi dává možnost zabezpečit svou rodinu nejen po finanční stránce, ale i získat dostatečnou časovou svobodu, abych se jí mohl naplno věnovat.

Kde se vidíte za 5 let?

Určitě tady. Obklopen kolegy, se kterými pracujeme na tom, aby se finanční trh v České republice posunul zase o krok dál. Zároveň chci pomáhat našim klientům a spolupracovníkům plnit si jejich vlastní sny a cíle.

Bc. David Pokorný

Kde jste studoval?

Bakalářské studium jsem absolvoval na Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na automatizaci. Nyní se věnuji finančním trhům a technologiím na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

Chtěl jsem se začít vzdělávat v manažerské práci, a dělat při studiu něco „navíc“. Když mě kamarád doporučil a setkal jsem se s Honzou Štrofem, nebylo příliš nad čím přemýšlet.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Tato práce mi dala možnost zjistit, co doopravdy v životě chci, a kam chci směřovat svoji kariéru. Zároveň si velmi cením kolektivu v týmu, který mi dává smysl dlouhodobé spolupráce.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

V klientské práci dávám důraz na finanční plán a tvorbu správných finančních návyků. Dělá mi radost řešit témata, která klienty pálí, a kdy moje pomoc přináší hmatatelné výsledky.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Týmu se snažím být podporou nejen v kariéře, nýbrž i v osobním životě.

Mým cílem je, aby spolupracovníci byli spokojení a maximalizovali svůj osobní potenciál.

Jak trávíte svůj volný čas?

Ve volném čase se věnuji vedení skupiny mládeže v Církvi bratrské a orientačnímu běhu.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Příležitost neustále se rozvíjet, svoboda v organizaci aktivit, neomezené možnosti růstu a práce s lidmi.

Kde se vidíte za 5 let?

V pozici, kdy pomáhám lidem se rozvíjet jak finančně, tak osobnostně. Zároveň mít kolem sebe lidi, kteří budou dělat totéž a já budu jejich mentorem.

MicrosoftTeams-image (106)

Bc. Jiří Ihnaťo

Kde jste studoval?

V rámci vysokoškolského studia jsem se rozhodl pro Ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci a ve svém studiu stále pokračuji, jelikož vnímám jeho význam a rád si rozšiřuji obzory. V tomto kontextu je podle mě klíčové vyvíjet svou vlastní iniciativu a studovat kvůli sobě, nikoli kvůli někomu jinému.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

Úplnou náhodou. Byl jsem osobně osloven ze strany mé vedoucí a druhý den jsme se potkali znovu na pohovoru. Již za pár týdnů jsem byl připraven na praxi s klienty.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Získal jsem mnoho odborných znalostí v oblasti finančního trhu a řadu praktických zkušeností při komunikaci s klienty, a to již při studiu. Velice si cením našeho kolektivu, kdy se všichni v týmu navzájem podporujeme a budujeme spolu růstové myšlení, které mi celkově přineslo nový náhled na život.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Jednoznačně proklientský přístup. Zakládám si na transparentním jednání s dostatkem srozumitelných a personalizovaných informací. Klient tak pochopí svou situaci, zná souvislosti a ví, do čeho jde, a z jakého důvodu. V praxi se setkávám také s tím, že někteří lidé jsou přesvědčení o správném nastavení svých portfolií. Nicméně po hlubším jednání prakticky vždy vyjde najevo, že ve skutečnosti jim nejsou známy detaily, které jsou klíčové pro optimální fungování jejich finančních produktů. Finanční trh jako celek je velmi dynamický a společně se změnami legislativy a životní situace klienta je nezbytné pravidelně udržovat kontakt a portfolio vždy vhodně adaptovat. 

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Základem je, aby spolupracovník nalezl vlastní motivaci a vytvořil si správný mindset, vše ostatní pak už funguje. Je důležité pracovat na rozvoji vlastního podnikatelského myšlení, které většina lidí nemá osvojené. K tomu mohou dopomáhat vlastní příběhy či životní cesty úspěšných kolegů.

Jak trávíte svůj volný čas?

Jelikož při práci i studiu většinou sedím, miluji výlety do přírody, jak pěšky, tak na kole. Nedám dopustit též na posezení s přáteli u pivka nebo grilu. Baví mě i jazyky, rozvíjím je tak pomocí mezinárodní korespondence či cizojazyčné literatury, která společně s knihami o psychologii či byznysu patří do mé knihovny.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Možnost dlouhodobého růstu, svoboda smysluplného podnikání a pozitivní reference klientů jakožto důkaz mé kvalitní práce.

Kde se vidíte za 5 let?

Zajímavá otázka… Musím přiznat, že mám před sebou aktuálně mnoho výzev a pracuji na tom, abych vše dohromady zkoordinoval. Nicméně obecně mohu zmínit, že za pět let se vidím jako o něco zkušenější člověk, ideálně na vyšší manažerské pozici a s jasnou představou do budoucna. Chci se též pustit do realizace vlastního bydlení, abych mohl zavčasu vybudovat vhodné zázemí pro budoucí rodinu. Rád do svého týmu během tohoto období přivítám nové lidi, s nimiž budeme společně rozvíjet svůj potenciál.

Ing. Roman Kalamar Ph.D.

Kde jste studoval?

Vystudoval jsem České vysoké učení technické v Praze, kde jsem také úspěšně obhájil svou disertační práci.

Jak jste se k této pracovní příležitosti dostal?

Byl jsem doporučen svými kamarády jako spolehlivý a pracovitý člověk. Svůj první pohovor jsem musel svému vedoucímu odmítnout, protože mě za tři dny čekala půlroční stáž na Taiwanu. V té době jsem to bral jako možnost po svém návratu začít. Co mě překvapilo a zároveň potěšilo, kolega Jaroslav mi po půl roce opět zavolal a místo mi opět nabídl.

Co vám tato práce dala a čeho si ceníte?

Nejvíce si cením pracovní svobody, kterou zde mám. Práci si mohu organizovat jak potřebuji a kde potřebuji.

Co je pro Vás při práci s klienty důležité?

Nejdůležitější je pro mě souhra myšlenek, názorů a radost z toho, že klientovi mohu dobře a kvalitně poradit.

Na co se zaměřujete při vedení svého týmu a jak ho podporujete?

Primárně chci po svém týmu, aby odvedl práci stejně dobře, jako bych to udělal já a proto jsem pro své kolegy téměř vždy k dispozici a rád jim zodpovím všechny jejich dotazy.

Celkově se je snažím pozitivně motivovat a rozvíjet jejich skryté pracovní přednosti.

Jak trávíte svůj volný čas?

Věnuji se své rodině a cestování.

Co je vaším hnacím motorem v práci?

Když je práce radost, sama práce je hnacím motorem.

Kde se vidíte za 5 let?

Ideálně bych rád pokračoval ve svém směru a navázal mezinárodní kontakty.